fbpx

Kako odpreti popoldanski s.p. v 2024

Ste že redno zaposleni in bi želeli probati vašo poslovno žilico z poslovno idejo, katero ste si zamislili v vašem poslovnem načrtu in ne veste kako odpreti popoldanski s.p.? Potem si preberite naš spodnji članek, s katerim smo opisali vse potrebne korake, ki jih morate narediti, da lahko začnete uspešno poslovanje.

Kazalo vsebine

Zakaj se odločiti za popoldanski s.p.

Za odprtje popoldanskega samostojnega podjetnika (s.p.) se lahko odločite iz več razlogov, spodaj smo našteli le nekaj teh:

 • Avtonomija: Popoldansko samostojno podjetništvo vam omogoča, da si ustvarite svoj lastni delovni razpored in dela na projektih, ki jih želite.
 • Dodatni viri dohodka: Lahko vam predstavlja dodatni vir dohodka, ki ga potrebujete za finančno stabilnost.
 • Ustvarjanje novih priložnosti: Lahko vam omogoča, da ustvarite nove priložnosti za karierni in poslovni razvoj.
 • Realizacija poslovnih idej: Omogoča vam, da realizirate svoje poslovne ideje in ustvarite nekaj, za kar vam je mar.
 • Upravljanje lastnega časa: Omogoča vam, da si ustvarite lastni delovni razpored in si prilagodite svoje poslovanje glede na druge obveznosti.
 • Dvig kariernega potenciala: Lahko omogoča, da si razvijete nove spretnosti in kompetence, ki jih lahko kasneje uporabite za napredovanje v karieri.
 • Poslovna prilagodljivost: Vam omogoča, da se prilagodite spremembam na trgu in se hitreje odzovete na potrebe strank.
 • Dvig kreativnosti: Da se ukvarjate z več različnimi projekti in prilagajate svoje poslovanje potrebam strank in trga, kar lahko spodbuja kreativnost in inovativnost.

Računovodstvo za popoldanski s.p. od 50 € + DDV / mesečno

Kdo lahko odpre v Sloveniji popoldanski s.p.

V Sloveniji lahko odpre popoldanski s.p. posameznika, kateri ima že urejeno plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno z zaposlitvijo pri drugem podjetju. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt, ima lahko le posameznik, ki je že v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden).

Kje odpreti popoldanski s.p.

Popoldansko dejavnost lahko začnete opravljati, ko ste vpisani v Poslovni register Slovenije. Popoldanski s.p. lahko odprete hitro in enostavno na sledeče načine:

Potrebni dokumenti za odprtje popoldanskega s.p.

Pred odprtjem se lahko tudi pogovorite z  našim računovodstvom, če imate še kakšna dodatna vprašanja.

Kaj je še potrebno poleg dokumentov za odprtje dejavnosti

 • Kakšno bo ime novega podjetja.
 • Kakšno poslovno dejavnost boste opravljali.

Cena postopka ustanovitve popoldanskega s.p.

Postopek potreben za ustanovitev popoldanskega samostojnega podjetnika je na SPOT točki brezplačen.

Prispevki za socialno varnost

Obe obliki samostojnega podjetnika ima enake dolžnosti in pravice, kot tudi pravni status. Edina razlike med rednim oz. “navadnim” s.p. in popoldanskim s.p. je v plačilu prispevkov za socialno varnost. Po 8 dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije morata obe obliki oddati davčne podatke. Pri tem mora popoldanski s.p. označiti, da je oseba zavarovana iz drugega naslova.

Ideje za popoldanski s.p.

Če imate ideje o dodatnem zaslužku, poleg redne službe vam popoldanski s.p. omogoča ravno to. Preden pa se odločite za odprte, pa je potrebno najti pravo poslovno idejo za popoldanski s.p., katero lahko realizirate ter vam omogoča dodaten prihodek.

Kdo ne more odpreti popoldanskega s.p.

 • Oseba, ki je bila v zadnjih 12. mesecih objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov ali na seznamu zavezancev, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV,
 • Oseba, ki ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je bila v zadnjih 12 mesecih objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov ali na seznamu zavezancev, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV,
 • Oseba, ki je bila udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • Oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • Oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter splošno varnost ljudi in premoženja in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje,
 • Oseba, ki mu je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z izplačilom premoženja, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala družbe. 

 

Omejitve iz 1., 2. in 3. alineje se samodejno preverjajo v sistemu SPOT na podlagi neposredne izmenjave podatkov med organi. V primeru obstoja omejitev vložitev prijave za vpis ni mogoča.

Omejitvi iz 4., 5. in 6. alineje preveri AJPES pred vpisom v poslovni register.
Če je oseba v postopku osebnega stečaja, mora imeti dovoljenje sodišča za poslovanje kot samostojni podjetnik.

Preverjanje omejitev iz 1., 2., 4. in 5. alineje se izvaja tudi za tujce.

Vir: SPOT

Kako zapreti popoldanski s.p.

V sledeči objavi smo zapisali postopek kako zapreti popoldanski s.p.

Stopite v kontakt z nami in dogovorili se bomo za termin brezplačnega sestanka